eCIT

Kurs aktualny na 1 stycznia 2023 roku!

UWAGA! To nie jest zwykłe webinarium / szkolenie live
To kompleksowa platforma wsparcia w zakresie przygotowania, wdrożenia i utrzymania systemu estońskiego CIT

Michał Wilk

Czy jest coś dobrego dla przedsiębiorców w Polskim Ładzie?

Polski Ład to - poza bezprecedensowym skomplikowaniem systemu podatkowego - zwiększenie podatków dla przedsiębiorców.

Okazuje się jednak, że nie dla wszystkich.

Ustawa wprowadzająca Polski Ład znacznie zwiększyła atrakcyjność tzw. estońskiego CIT - usuwając większość istotnych jego ograniczeń.

System, który pozwala nie płacić podatku dochodowego (w razie zatrzymania zysku w spółce), bądź płacić go w niższej wysokości niż w systemie "klasycznym" stał się niemalże powszechnie dostępny.

Niestety, wbrew założeniom, proces przygotowania, wdrożenia a następnie utrzymania estońskiego CIT w spółce nie jest prosty. Wynika to z niejasnych, często "przekombinowanych" przepisów, jak również zaciemniających obraz Objaśnień podatkowych MF. Realizacja samej naczelnej dla estońskiego CIT zasady, którą jest rezygnacja z ustalania wyniku podatkowego, wymaga szczegółowych zabiegów podatkowo-księgowych.

Estoński CIT może być bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem dla firm - trzeba jednak wiedzieć, jak to zrobić "z głową".

Sprawę utrudnia fakt, że do tej pory brak było szerszej praktyki - a tym bardziej interpretacji podatkowych czy orzecznictwa sądowego.

Stąd też - wraz z kolegami - Adamem Bartosiewiczem i Mateuszem Latkowskim stworzyliśmy szczegółowe, specjalistyczne kompendium w formie kursu online na ten temat.

Pokażemy - od praktycznej strony, na przykładach - w jaki sposób przygotować, wdrożyć oraz utrzymać system estońskiego CIT.

Gwarantujemy, że na rynku nie ma obecnie innego, równie kompleksowego narzędzia wspomagającego ten proces.

dr Michał Wilk

ZAPISUJĘ SIĘ NA KURS

Czym jest ten kurs?

Dlaczego piszemy, że nasza propozycja nie jest "zwykłym" szkoleniem online?

Są trzy, główne powody.

 • Materiał podzieliliśmy na - z rozmysłem zaplanowane - lekcje ułożone w moduły. Dzięki temu możesz sięgnąć tylko po to, co Cię naprawdę interesuje. Oszczędzasz czas! Kurs oparty będzie także na analizie przykładowych - ale opartych na faktach - sytuacjach różnych przedsiębiorców (zob. studia przypadków). Jesteśmy praktykami, sami pomagamy wielu klientom przygotować wdrożenie estońskiego CIT ("od A do Z").
 • Lekcje stanowią nagrania wideo, które możesz odtworzyć w dowolnym momencie - nie musisz obawiać się, że wiedza zasłyszana na jednorazowym webinarium on-line "uleci". Lekcje dostępne są przy tym w ramach wygodnej w nawigacji platformy edukacyjnej.
 • Lekcjom wideo towarzyszy rzecz bezcenna - zamknięte forum dyskusyjne, na którym będziemy rozmawiać o poszczególnych elementach estońskiego CIT - poszerzając (często znacznie) materiał przedstawiony na lekcjach wideo. UWAGA! Mimo przedsprzedaży forum już zostało uruchomione! Nie chcemy czekać na opublikowanie materiałów wideo. Zależy nam na tym, żeby zapewnić jak najszybszą pomoc w rozwikłaniu meandrów estońskiego CIT.

Dla kogo jest ten kurs?


Kurs ma charakter specjalistyczny i przeznaczony jest przede wszystkim dla

 • doradców podatkowych;
 • księgowych, biur rachunkowych;
 • radców prawnych adwokatów;
 • biegłych rewidentów;
 • konsultantów podatkowych, aplikantów

A co jeśli jestem przedsiębiorcą prowadzącym JDG, wspólnikiem spółki cywilnej czy jawnej albo udziałowcem spółki z o.o. i rozważam "wejście" w estoński CIT?

Kurs nadal może być dla Ciebie dużą pomocą (choć będzie dość obszerny z omówieniem wielu specjalistycznych zagadnień). Uważamy, że wdrażając estoński CIT w firmie warto jest poszukać wsparcia profesjonalisty. Mimo to, kurs pozwoli Ci na wstępne oszacowanie sensowności oraz dopuszczalności tej formy opodatkowania w Twoim przypadku.

Z czego składa się kurs?

MODUŁ 1

Zagadnienia wstępne

Lekcja 1: Instrukcja korzystania z kursu
Lekcja 2: Czym jest estoński CIT? Kiedy został wprowadzony, co zmienił Polski Ład?

Lekcja 3: Podstawowe różnice między zasadami ogólnymi a CIT estońskim - z perspektywy spółki i udziałowca; przykładowe kalkulacje korzyści podatkowej

MODUŁ 2

Kto może być opodatkowany estońskim CIT?

Lekcja 1: Forma prawna, struktura własnościowa, sprawozdawczość
Lekcja 2: Struktura przychodów
Lekcja 3: Sposób powstania - restrukturyzacje
Lekcja 4: Zatrudnienie
Lekcja 5: Wyłączenia podmiotowe (strefy, upadłości, etc)

Lekcja 6: Kim jest podatnik rozpoczynający prowadzenie DG?

MODUŁ 3

Wejście w estoński CIT

Lekcja 1: Formalności związane z wejściem, sankcje za niedopełnienie
Lekcja 2: Korekta wstępna
Lekcja 3: Podatek od przekształcenia
Lekcja 4: Strata poniesiona przed wejściem w estoński CIT

Lekcja 5: Wybór i wejście w trakcie roku podatkowego

Lekcja 6: Wszedłem już w 2021 / nie wszedłem, ale mam rok podatkowy inny niż kalendarzowy - jaki "reżim" stosuję i co z tego wynika?

Lekcja 7: Przekształcam się żeby skorzystać z estońskiego CIT - czy jest objęte GAAR? Czy może być to schematem podatkowym?

MODUŁ 4

Działalność na estońskim CIT

Lekcja 1: Co podlega opodatkowaniu na estońskim CIT i jaka jest wysokość podatku oraz terminy jego płatności? - cz. I
Lekcja 2: Co podlega opodatkowaniu na estońskim CIT i jaka jest wysokość podatku oraz terminy jego płatności? - cz. II

Lekcja 3: Zysk podzielony i dochody zagraniczne
Lekcja 4: Odliczenie u wspólnika - co odliczam, co z zaliczkami na poczet dywidendy, jaka w końcu jest efektywna stawka?

Lekcja 5: Obowiązki sprawozdawcze i płatność podatku

Lekcja 6: Restrukturyzacje z udziałem spółki na estońskim CIT

MODUŁ 5

Pułapki i cienie estońskiego CIT, w tym ukryte zyski i wydatki niezwiązane z DG

Lekcja 1: Czym są ukryte zyski?
Lekcja 2: Samochód w spółce
Lekcja 3: Transakcje ze wspólnikami i podmiotami powiązanymi
Lekcja 4: Ukryte zyski - inne przypadki
Lekcja 5: Wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą
Lekcja 6: Estoński CIT a ceny transferowe
Lekcja 7: Estoński CIT a klauzula GAAR i schematy podatkowe

MODUŁ 6

Wyjście z estońskiego CIT

Lekcja 1: Ile trwa estoński CIT, zdarzenia powodujące utratę prawa do estońskiego CIT
Lekcja 2: Zakończenie okresu opodatkowania estońskim CIT
Lekcja 3: Jak i kiedy opodatkowane zyski wypracowane i niepodzielone?
Lekcja 4: "Korekta" po wyjściu?
Lekcja 5: Czy i kiedy mogę wrócić do estońskiego CIT?

Jakie zagadnienia szczegółowe znajdują się w kursie?

To tylko przykładowy "wyciąg" z zestawu problemów, z którymi się mierzymy:

 • Praktyka US - składanie "oświadczenia o spełnieniu warunków"
 • Stosowanie MSR a wyłączenia z estońskiego CIT
 • Czym jest znikoma wartość dodana transakcji z podmiotem powiązanym?
 • Czy limit 50% transakcji z podmiotami powiązanymi odnosić tylko do przychodów czy też do zakupów? Czy brać pod uwagę regulacje CFC? Dyrektywy ATAD?
 • Jak liczyć limity zatrudnienia dla podatnika rozpoczynającego działalność?
 • Kim jest podatnik rozpoczynający działalność (zupełnie nowy podmiot czy także spółka powstała z przekształcenia JDG)?
 • Aktualizacja ZAW-RD
 • Oświadczenie OSW-RD a wspólnicy spółek osobowych
 • Różnice przejściowe - odpisy i rezerwy
 • Korekta wstępna przy jednorazowej amortyzacji
 • Korekta wstępna a umorzenie subwencji PFR
 • Korekta wstępna a przesunięcie wypłat wynagrodzeń
 • Rezerwy na urlopy a korekta wstępna
 • Wygaśnięcie podatku z korekty wstępnej - ile w końcu trzeba czekać?
 • Co z podatkiem od przekształcenia i korektą wstępną, gdy sp. z o.o. powstała z przekształcenia JDG na KPiR?
 • Dochód z przekształcenia - czy można uniknąć podatku wchodząc w estoński CIT w trakcie roku?
 • Dochód z przekształcenia - jak liczyć "sumę nadwyżek" wartości składników majątku ponad wartość podatkową?
 • Dochód z przekształcenia - chodzi tylko o przeszacowanie?
 • Dochód z przekształcenia a remanent
 • Czy wejście w estoński CIT w trakcie roku jest zgodne z ustawą o rachunkowości?
 • Rok obrotowy przy wejściu w estoński CIT w trakcie roku
 • Co - w kontekście zmian w estońskim CIT od 1.1.2022 - ze spółkami, które rozpoczęły opodatkowanie w tym reżimie w 2021 roku (np. w zakresie wymogów ponoszenia nakładów inwestycyjnych)?
 • Czy podziałowi podlega zysk brutto czy netto?
 • Wypłata zysku sprzed wejścia w estoński CIT
 • Amortyzacja w estońskim CIT
 • Różnice kursowe - czy i kiedy mają znaczenie?
 • Status podatnika na potrzeby ustalania stawki CIT - na jaki moment badamy?
 • Wspólnik-nierezydent a odliczenie CIT
 • Efektywna stawka łącznego opodatkowania: 20% / 25% czy jednak 18/1% / 21,1%?
 • Zmiany w polityce rachunkowości (w tym w kontekście odpisów aktualizujących i rezerw)
 • Prowadzenie ksiąg - dodatkowe konta?
 • CIT-8E i CIT/EZ (szczególnie w kontekście przychodów z VAT)
 • Czy ukryty zysk pomniejsza zysk netto do wypłaty?
 • Zaliczka na poczet dywidendy
 • Ukryte zyski - pojęcie "świadczenia"
 • Ukryte zyski - wydatki na samochód - brutto, netto, a może jeszcze inaczej?
 • Ukryte zyski a wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą
 • Darowizny
 • Pożyczka od wspólnika dla spółki a ukryte zyski
 • Efektywna stopa opodatkowania w razie uznania wynagrodzenia za usługi za ukryty zysk
 • Art. 176 KSH a ukryte zyski
 • Wydatki na samochody pracowników
 • Koszty reprezentacji
 • Uzasadnienie rynkowości ceny w kontekście ukrytych zysków
 • Zmiana reguł estońskiego CIT w czasie 4-letniego okresu opodatkowania
 • Czas trwania estońskiego CIT
 • Utrata prawa do estońskiego CIT przy nierzetelnych księgach
 • Zysk wypracowany i niewypłacony a wyjście z estońskiego CIT
 • Rezerwy na odroczony CIT estoński?

Forum dyskusyjne
- wisienka na torcie!

To jeszcze nie wszystko. Niezależnie od materiałów wideo podczas trwania kursu działać będzie zamknięte forum dyskusyjne. W ramach forum będziesz mieć możliwość przedyskutowania nurtujących Cię zagadnień (zarówno z nami, jak i innymi uczestnikami kursu). 

To tu dzieje się magia. Nawet, jeśli na kursie nie omówimy wszystkich możliwych przypadków oraz zagadnień (choć będziemy bardzo się starać), można o inne kwestie związane ze zmianami dopytać na forum.

* Uwaga! Kurs nie obejmuje indywidualnych konsultacji, problemy prawne - abstrakcyjnie - będziemy omawiać "grupowo" na forum. Zastrzegam, że zamieszczane przeze mnie komentarze na forum nie będą i nie mogą stanowić zindywidualizowanej porady prawnej czy podatkowej (usługi doradztwa prawnego czy podatkowego).

Indywidualne konsultacje zamówić można na stronie www.GardensTaxLegal.pl

Jak wygląda platforma kursowa od środka?

Widok ekranu głównego - spis lekcji i modułów kursu

Film z przykładową lekcją - podatek od przekształcenia

Film z przykładową lekcją - studium przypadku

Opinie o kursie

Kurs „Wszystko o estońskim CIT” jest doskonałym i kompletnym kompendium wiedzy na temat opodatkowania ryczałtu od dochodów spółek.

Jestem księgową i zapisałam się na kurs ze względu na klienta, który rozpoczął przygodę z tą formą opodatkowania. Bardzo ważne dla mnie było zwracanie uwagi przez wykładowców na przepisy prawne, których interpretacja może budzić wątpliwości w kontaktach z organami skarbowymi.

Kurs pomógł mi uporządkować wiedzę. Wiem, na jakie zagadnienia zwrócić uwagę w przyszłości oraz które przepisy będą musiały zostać doprecyzowane w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów. Mam poczucie większego bezpieczeństwa świadczenia usług księgowych. Nieocenioną formą uzupełnienia kursu jest dostęp do forum, na którym można przedyskutować w gronie ekspertów różne przypadki z praktyki. Stany faktyczne są podobne i dlatego każdy z uczestników mógł doszkolić się w trybie warsztatowym.

Wszyscy na tym kursie wygrywają. Wiedzę oraz umiejętności ominięcia pułapek estońskiej formy opodatkowania.  Szczerze polecam

Justyna Mroczek-Żal

W

Szkolenie, jego formuła to jest coś co mnie bardzo, ale to bardzo odpowiada. Nadmiar obowiązków powoduje, że mam problem ze znalezieniem czasu aby jednym „ciągiem” go obejrzeć. Stąd możliwość zatrzymywania wykładu, a potem ponowne włączenie jest super. Nie mówiąc o tym, że możliwość powracania do tematów (szczególnie teraz przy tylu zmianach) jest szczególnie cenne. Innym pozytywnym rozwiązaniem jest zamieszczenie spisów treści poszczególnych części szkolenia oraz możliwość wybierania w pierwszej kolejności np. takiego, które nas najbardziej interesuje.

Podobnie forum – możliwość zadawania pytań oraz masa pytań od innych użytkowników, pozwala na jeszcze szersze zgłębienie różnych tematów. W szczególności, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich możliwych sytuacji rodzących problemy. A o tym świadczą pytania użytkowników. Również zaangażowanie Państwa – wykładowców w udzielane odpowiedzi jest bardzo cenne. Są one pomocne w „ogarnięciu” tematów. A i burza mózgów jest bardzo wskazana.

Iwona Bielecka
doradca podatkowy

Autorzy


Nad "rozłożeniem" estońskiego CIT na czynniki pierwsze estońskiego CIT i przygotowaniem wszystkich materiałów pracujemy w trójkę. Rozgryźliśmy już niejedno, estoński CIT nam się również nie oprze:-).

Jesteśmy praktykami, aktualnie pracujemy nad kilkunastoma projektami "estońskimi". Codziennie napotykamy na nowe zagadki i na bieżąco je rozwiązujemy.

MW

dr Michał Wilk

doradca podatkowy, radca prawny

Autor podcastu "Dzień Dobry Podatki", partner w kancelarii Gardens Tax & Legal, adiunkt w Katedrze Prawa Podatkowego na WPiA Uniwersytetu Łódzkiego.

Jego "konikiem" jest budowanie strategii podatkowych dla przedsiębiorców. W nowych przepisach Polskiego Ładu szuka nie tylko zagrożeń, ale i szans (takich jak estoński CIT).

AB

dr hab. Adam Bartosiewicz

doradca podatkowy, radca prawny

Profesor Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie, szkoleniowiec z ogromnym, wieloletnim doświadczeniem.

Autor oraz współautor cenionych publikacji podatkowych, w tym w szczególności "Komentarza VAT" oraz "Komentarza PIT".

Praktyk - z unikatowym doświadczeniem sądowym w tym w polskich sprawach przed Trybunałem Sprawiedliwości UE.

mL

Mateusz Latkowski

doradca podatkowy

Partner w kancelarii Gardens Tax & Legal, szef zespołu odpowiedzialnego za wdrażanie estońskiego CIT.

Ekspert w zakresie cen transferowych oraz proinwestycyjnych ulg podatkowych.

Estoński CIT
specjalistyczny kurs on-line

W cenie: dostęp do kilkudziesięciu lekcji - nagrań wideo oraz zamkniętego forum dyskusyjnego - 12 miesięcy od dnia zakupu

cena 895 zł netto
(1100,85 zł brutto z 23% VAT)

ZAPISZ MNIE!

ZERO ryzyka!

Jeśli z jakichkolwiek przyczyn uznasz, że kurs nie jest dla Ciebie, albo po prostu Ci nie odpowiada, możesz odstąpić od umowy w terminie 14 dni - także jako przedsiębiorca / spółka z o.o. itp. (nie ma to dla nas znaczenia)
Zwrócimy Ci wówczas całość wpłaty.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, napisz do nas:
kontakt@dziendobrypodatki.pl

Regulamin | Polityka prywatności

Podziel się ze znajomymi!

Jeśli Twoim zdaniem moja propozycja może zainteresować Twoich znajomych - podziel się z nimi informacją o kursie w mediach społecznościowych.

Wystarczy, że klikniesz ikonkę poniżej!

Share on LinkedIn

* Uwaga! Kurs nie obejmuje indywidualnych konsultacji (można je wykupić odrębnie), problemy prawne - abstrakcyjnie - będziemy omawiać "grupowo" na forum dyskusyjnym oraz na webinarze szkoleniowym. Zastrzegam, że zamieszczane przeze mnie komentarze na grupie i wypowiedzi na webinarze nie będą i nie mogą stanowić zindywidualizowanej porady prawnej czy podatkowej (usługi doradztwa prawnego czy podatkowego).